Kleuren-Wijs voor Hulpverleners en Ervaringswerkers

Voor hulpverleners die willen leren om in verbinding te blijven

Voor meer resultaat zelf en naar de ander

Kleuren-Wijs training voor hulpverleners, therapeuten, coaches, ervaringswerkers, ervaringsdeskundigen en onderwijzend personeel

Ken je het gevoel van leeg thuis komen van je werk? Vindt je dat je teveel geeft in je werk? Vindt je het moeilijk om je eigen gevoelens te laten zien in je werk of voor de klas? Vraag je je af waar de grens ligt? Vind je dat je te weinig kennis hebt van verschillende methodieken? Herken je dat alleen praten over gevoelens het probleem niet echt oplost? Vraag je weleens af; wat zijn nou mijn specifieke kwaliteiten ? Zou je wel meer van jezelf willen laten zien, maar je weet niet hoe?

In de drie maanden levert je deze training het volgende op:

  • Je bent meer in balans waardoor je minder moe thuis komt van je werk;
  • Je leert transparant te zijn waardoor je ook aan anderen leert hoe zij zichzelf mogen worden en zijn;
  • Je wordt bewuster van je kennis en ervaringen zodat je in verbinding komt met je hart;
  • Je ontdekt je eigen specifieke kwaliteiten en neemt daardoor jouw unieke plek in;
  • Je ziet jezelf en de ander met zijn/haar kwaliteiten en beperkingen;
  • Je handelt niet meer vanuit macht-onmacht, maar vanuit kracht;
  • Je praat niet alleen over gevoelens maar je ervaart ze ook;
  • Je krijgt meer zelfvertrouwen en eigenwaarde.

In de training maak je kennis met het gedachtegoed van Kleuren Wijs. Door in verbinding te blijven met jezelf, leer je de methodiek kleuren-wijs laagdrempelig in te zetten in jouw unieke werk. In groepen van maximaal 8 onderga je deze training.
Voor meer informatie kun je telefonisch of per mail contact met me opnemen. Mijn gegevens vindt je op de contactpagina

Introductie-avonden voor ouders, leraren en andere geïnteresseerden

Om kennis te maken met Kleuren-Wijs heb ik presentatie-avonden gepland. De eerste presentatie-avond zal plaatsvinden op 13 september a.s.  Op de presentatie-avonden geef ik ook meer informatie over mijn training voor hulpverleners,
coaches en ervaringswerkers en over wat ik scholen aanbied.

Voor meer informatie over Kleuren-Wijs kunt u de website raadplegen: www.kleuren-wijs.nl